Atrakcyjne ceny

Zdobyte doświadczenie pozwala nam na wykonywanie usług w konkurencyjnych cenach

Terminowość

Naszym priorytetem jest terminowość i wywiązywanie się na czas z poleconych zleceń

Uczciwość i rzetelność

Usługi, których się podejmujemy, realizujemy z należytą sumiennością i uczciwością

O firmie


Firma Calzado-FH powstała w roku 2000. Jej założycielem i właścicielem jest Waldemar Nowicki.
Specjalizujemy się w usługach transportowych ładunków neutralnych na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Obecnie dysponujemy:

  • trzema nowoczesnymi ciągnikami siodłowymi, sklasyfikowanymi w Euro V i Euro VI,
  • trzema naczepami typu firanka posiadającymi certyfikaty CodeXL o wymiarach 13,6 dł x 2,48 szer x 2,8m wys, kubaturze około 95m3 oraz ładowności do 25ton.

Każdy z zestawów wyposażony jest w:

  •  komplet pasów o wytrzymałości DAN500 zabezpieczających ładunek podczas transportu,
  •  belki naburtowe (po 4 pomiędzy słupami),
  •  34 euro palety na wymianę.

Dysponujemy również:

  •  własną licencją transportową pokaż,
  •  międzynarodowym ubezpieczeniem CMR na kwotę 200.000 eur na każde zdarzenie pokaż,
  •  ubezpieczeniem kabotaż obowiązującym na terenie Niemiec pokaż,
  •  monitoringiem pojazdów przez system GPS,
  •  przeszkolonymi i doświadczonymi kierowcami.

Naszymi priorytetami jest rzetelność, terminowość, uczciwość oraz konkurencyjność.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz liczymy na owocną współpracę.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

-

administratorem Państwa danych osobowych jest Calzado-FH Waldemar Nowicki z siedzibą w 64-980 Trzcianka przy ul. Dąbrowskiego 56,

-

kontakt z administratorem danych – listownie na powyższy adres oraz email: office@calzado-fh.pl,

-

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia,

-

odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

-

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

-

posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.